Opzet

www.beermi.be is een initiatief van AB InBev om onze lokale Belgische bieren, producten en ingrediënten te promoten als onderdeel van een gezonde en evenwichtige levensstijl.

Uit onafhankelijk onderzoek van Prof. Dr. Patrick Mullie blijkt immers dat onze lokale natuurlijke producten zoals bier, groenten, fruit, granen, noten, zuivelproducten, vis, gevogelte en vlees perfect samen gaan met de gezondheidsvoordelen van de mediterrane levensstijl. Dit is te weinig geweten en bestaan hierover nog veel mythes en fabeltjes. De Beer & nutrition Mediterranean Index (BMI) wil hier paal en perk aan stellen door de consument beter te informeren, zodat hij ook beter kan kiezen wat hij eet of drinkt volgens de principes van de mediterrane levensstijl. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat deze levensstijl een positieve impact heeft op een langere levensverwachting.

De inhoud van deze website www.beermi.be werd door Prof. Dr. Mullie opgesteld volgens zijn wetenschappelijke inzichten m.b.t. de voordelen van de mediterrane levensstijl.

Privacy

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van de n.v. InBev Belgium, Industrielaan 21 te 1070 Brussel. InBev Belgium n.v. zal deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de Beer & Nutrition Mediterranean Index. Dit om u te informeren, uw vragen te beantwoorden of voor onderzoek van de door u verstrekte antwoorden op de bevraging, waarbij uw persoonsgegevens volledig anoniem blijven.

Door deel te nemen aan de bevraging en ons uw e-mailadres te sturen gaat u akkoord met de doelstelling en hierboven vermelde voorwaarden van deze website.
U kan uw gegevens op elk moment laten schrappen door ons dit te laten weten via het contactformulier op deze website.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verleent u het recht van inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch doorgegeven aan derden.

Over deze actie kan u ons schriftelijk contacteren via het contactformulier op deze website.